Agenda (draft)


Miercuri, 17 iulie 2019

(Facultatea de Sociologie și Psihologie – UVT, Bdv. Vasile Pârvan nr. 4 – Amfiteatrul A11)

08.30 – 09.00

Înregistrarea participanților
Conferință preliminară pentru tinerii cercetători, doctoranzi

09.00 – 13.00

Ateliere de lucru pentru tineri cercetători și doctoranzi

Prof.dr. Sofia Marques da Silva (University of Porto, Portugalia): Multi sited ethnography, positionalities and mobility

Prof.dr. Lucian Ciolan Universitatea din București): Analiza datelor în cercetarea calitativă (tbc)

Conf.dr. Marian Ilie, Conf.dr. Laurențiu Maricuțoiu (Universitatea de Vest din Timișoara): Realizarea de sinteze sistematice

13.00 – 14.00

Prânz // Înregistrare participanți

14.00 – 14.15

Mesaje de bun venit

14.15 – 15.15

Keenote speech

Prof. univ. dr. Alis Oancea, Universitatea din Oxford – Politici de evaluare a cercetării educaționale (tbc)

15.15 – 15.30

Pauză de cafea

15.30 – 17.30

Experiențe asociații naționale: British Educational Research Association, Portuguese Society of Educational Sciences/ Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação – tbc)

Drd. Daniel Iancu (UVT): Nevoile tinerilor cercetători de perfecționare în cercetarea educațională – studiu empiric

Adunare Generală ARCE – Asociația Română de Cercetare Educațională

Construire rețele tematice. Participare: Prof. Dr. Georgeta Ion, Prof.dr. Sofia Marques da Silva, Conf.dr. Mihaela Mitescu – Convenors EERA Networks

19.00-21.00

Cină festivă


Joi, 18 iulie 2019

(Facultatea de Sociologie și Psihologie – UVT, Bd Vasile Pârvan nr. 4 – Amfiteatrul A11)

09.00 – 09.30

Welcome coffee

09.00 – 09.45

PANEL

Cercetarea educațională românească, europeană, internațională – Cum facem vizibilă cercetarea românească? Cum accedem în consorții internaționale de cercetare?

Moderator: Prof. univ. dr. Lucian Ciolan

Invitați: Prof. univ. dr. Carmen Crețu (UAIC Iași), Prof. univ. dr. Romiță Iucu (UB), Prof. univ. dr. Alis Oancea (Univ. Oxford) (tbc), Dr. Magdalena Isac (Universitatea din Groningen) (tbc), CP1 Ciprian Faturșnic (ISE), Conf. univ. dr. Adina Glava (UBB Cluj-Napoca), Prof. univ. dr. Simona Sava (UV Timișoara).

09.45 – 10.00

Pauză de cafea

10.00 – 11.30

Secțiuni paralele

11.30 – 12.00

Pauză de cafea

12.00 – 13.00

Simpozioane: prezentări de cercetări realizate ce pot fi multiplicate – secțiuni paralele – exemple :

S1. Comunități de învățare și de dezvoltare profesională – Conf. univ. dr. Ramona Paloș, Conf. univ. dr. Mariana Crașovan, Conf. univ. dr. Anca Luștrea, Prof. univ. dr. Simona Sava, UVT

S2. Wellbeing în învățământul superior – Conf. univ. dr. Mihai Predescu, Lect. univ. dr. Ioana  Dârjan, Lect. univ. dr. Loredana AlGhazi, UVT

S3. Motivația pentru cariera didactică – Conf. univ. dr. Anca Luștrea, Lect. univ. dr. Claudia Borca, UVT

S4. De la starea de bine la învățare: conectarea elementelor Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, Dr. Florin Țibu, UB

S5. Competențele cheie ale absolvenților de clasa a IV-aCP1 dr. Ciprian Faturșnic, Institutul de Științe ale educației

S6. Formarea didactică a uninversitarilor. Evaluarea impactului programelor de formare- Conf. univ. dr. Marian Ilie, Velibor Mladenovic, Izabella Smarandache, Daniel Iancu, UVT

S7. Proiectul “Co_Talent” H2020: Instrumente psihopedagogice de inserție a programului “Honors” în mediul universitar European – Prof.univ.dr. Carmen Crețu, UAIC Iași

S8. Noile tehnologii și abordările constructiviste în educație – analiza de nevoi OER – Dr. Petre Botnariuc, Institutul de Științe ale educației, București.

13.00 – 14.00

Prânz

14.00 – 15.30

Keynote speeches CERED / Conference PEREV L’identité européenne en question

15.30 – 15.45

Pauză

15.45 – 17.00

Secțiuni paralele // Workshop-uri (discuții asupra unor teme de cercetare de realizat în comun; prezentări de comunicări individuale, bazate pe cercetare):

Parteneriate cercetători- practicieni în realizarea cercetării educaționale – tematici pe diferite problematici: propuneri teme, moderatori

Prezentări cercetări doctorale – doctoranzi, tineri cercetători

Eveniment de diseminare Autism Spectrum Disorder – eveniment PPS

17.15 – 18.00

Plen: Concluzii, închidere conferință CERED

18.00 Tur ghidat Timișoara  – Lect.dr. Simona Adam, Conf.dr. Marius Crișan (în Ro și Engl).

19.00

Cina festivă