Agenda (draft)


Joi, 20 septembrie 2018

(Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Șos. Panduri nr. 90 – Amfiteatrul Motru)

09.00 – 09.30

Înregistrarea participanților
Welcome coffee

09.30 – 11.30

Deschiderea conferinței

Cercet. șt. gr. I dr. Magdalena BALICA, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Carmen CREȚU, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Simona SAVA, Universitatea de Vest din Timişoara

Plenară 1.

De ce cercetăm? Identificarea scopurilor cercetării în educație

Key speaker: Prof. Carmel CEFAI, Universitatea din Malta

Abordarea bazată pe dovezi: cazul educației sociale și emoționale

Ce se cercetează? Identificarea principalelor subiecte cercetate în domeniul educației

Key speaker: Dr. Maria Magdalena ISAC, Universitatea din Groningen

Care este peisajul tematic actual al cercetării în educație la nivel național și internațional? Exemple din studii comparative internaționale

11.30 – 12.00

Pauză de cafea

12.00 – 14.00

Plenară 2.

Cum se cercetează? Modele și practici

Key speakers:

Prof. dr. Monica MINCU, Universitatea din Torino

De la studii comparative la inovare și schimbare în educație: consecințe asupra temelor și metodelor din cercetarea educațională

Prof. univ. dr. Lazăr VLĂSCEANU, Universitatea din București

Continuitate și discontinuitate în cercetarea educației

Prof. univ. dr. Adrian HATOS, Universitatea din Oradea

Influența utilizării internetului asupra rezultatelor învățării. Comparații internaționale pe baza datelor PISA 2015

14.00 – 15.00

Pauză de prânz

15.00 – 17.00

Plenară 3.

Panel: Care este profilul cercetătorului în educație? Determinarea caracteristicilor ce compun profilul cercetătorului în educație. Implicarea tinerilor cercetători

Moderatoare: Prof. univ dr. Cătălina ULRICH, Universitatea din București

19.00

Cina

Casa Universitarilor, Strada Dionisie Lupu nr. 46


Vineri, 21 septembrie 2018

(Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Șos. Panduri nr. 90 – Amfiteatrul Motru)

09.00 – 09.30

Welcome coffee

09.30 – 11.30

Plenară 4.

La ce folosește cercetarea? Înțelegerea utilității cercetării din domeniul educației

Key speaker: Cătălina LOMOȘ, Institutul de Cercetare Socio-Economică din Luxemburg

Utilitatea cercetării în avansarea cunoașterii științifice, în elaborarea de politici educaționale și în informarea publicului larg – exemplificări

Panel: Cum deschidem comunitatea cercetătorilor? Identificarea elementelor de vizibilitate a cercetării

11.30 – 12.00

Pauză de cafea

12.00 – 13.30

Concluzii. Închiderea conferinței

Cercet. șt. gr. I dr. Ciprian FARTUȘNIC, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Prof. univ. dr. Romiţă IUCU, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Ion – Ovidiu PÂNIȘOARĂ, Universitatea din Bucureşti

Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Conf. univ. dr. Mariana CRASOVAN, Universitatea de Vest din Timişoara

13.30

Prânz