CERED 2018 – Comitetul Științific

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cerc. șt. gr. I dr. Magdalena BALICA

Cerc. șt. gr. I dr. Ciprian FARTUȘNIC

Cerc. șt. gr. I dr. Simona VELEA

Cerc. șt. gr. I dr. Irina HORGA

Cerc. șt. gr. II dr. Speranța ȚIBU

Cerc. șt. dr. Oana ION

Asist. cercet. Miruna MIULESCU

Cerc. șt. Octavia BORȘ

 

Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN

Prof. univ. dr. Romiţă IUCU

Prof. univ. dr. Anca NEDELCU

Prof.univ.dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ

Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH

Conf. univ. dr. Cosmina MIRONOV

Conf. univ. dr. Firuta TACEA

Lect. univ. dr. Oana MOSOIU

Lect. univ. dr. Mihaela STINGU

 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Carmen CREȚU

Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ

Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ

Prof. univ. dr. Mariana MOMANU

Conf. univ. dr. Nicoleta-Laura POPA

Lect. univ. dr. Elena SEGHEDIN

Dr. Magdalena ISAC

 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU

Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ

Prof. univ. dr. Muşata BOCOȘ

Prof. univ. dr. Cristian STAN

Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA

Conf. univ. dr. Adina GLAVA

Conf. univ. dr. Horațiu CATALANO

 

Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Simona SAVA

Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN

Conf. univ. dr. Mihai PREDESCU

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE