CERED 2019 – Comitetul Științific

Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Simona SAVA

Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN

Conf. univ. dr. Mihai PREDESCU

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE

 

Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN

Prof. univ. dr. Romiţă IUCU

Prof. univ. dr. Anca NEDELCU

Prof.univ.dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ

Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH

 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Carmen CREȚU

Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ

Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ

Prof. univ. dr. Mariana MOMANU

Conf. univ. dr. Nicoleta-Laura POPA

 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU

Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ

Prof. univ. dr. Muşata BOCOȘ

Prof. univ. dr. Cristian STAN

Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA

Conf. univ. dr. Adina GLAVA

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cerc. șt. gr. I dr. Ciprian FARTUȘNIC

Cerc. șt. gr. I dr. Simona VELEA

Cerc. șt. gr. I dr. Irina HORGA

Cerc. șt. gr. II dr. Speranța ȚIBU

Cerc.șt.gr.II dr. Petre Botnariuc