Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

în colaborare cu Facultățile de Psihologie și Științe ale Educației din
Universitatea din Bucureşti, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul de Științe ale Educației din București,

vă invită să luați parte la

A II-a Conferință Națională de Cercetare în Educație

CERED_transp

 Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior

Iasi, 19-20 Iunie, 2015

 

Această conferință își propune să reunească comunitatea academică națională din Științele Educației cu scopul de a continua analiza stării cercetării științifice a domeniului, începută la prima conferință CERED ce a avut loc la Timișoara, în octombrie, 2014.

Cea de-a doua conferință CERED se va desfășura sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE), în curs de afiliere la European Educational Research Association (EERA).

Vă invităm la Iași să reflectăm cu onestitate, pertinență și curaj, asupra provocărilor actuale și de perspectivă ale mediilor universitare de cercetare din România, structurate pe dimensiunile tematice ale conferinței:

  • Cercetarea și învățarea în domeniul științelor educației
  • Învățarea și mediile ICT
  • Curriculum universitar și angajabilitatea tinerilor pe piața muncii
  • Oportunitățile reduse de învățare. Problematică, cercetare și intervenții

În spiritul Comunicatului adoptat la prima conferință CERED, dorim să constituim un grup de lucru și să generăm un nucleu ideatic în vederea elaborării unui Memorandum pe problematica cercetării educaționale generate prin activitatea școlilor doctorale, studiilor de masterat și proiectelor de cercetare din universitățile noastre.

Toate contribuțiile pe secțiuni vor fi reunite într-un volum electronic cu ISBN, editat în limba română la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în 2015. Pentru vizibilitatea și impactul contribuțiilor în contextul cercetării internaționale, ne propunem să publicăm, în 2016, și un volum în limba engleză, într-o publicație indexată în baze de date, care să reunească, cu acordul autorilor, contribuțiile selectate, revizuite și îmbogățite.

Vă așteptăm cu drag la Iași!