Comitet de organizare

UB-Bucuresti_transp

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN
Prof. univ. dr. Romiță IUCU
UBB-Cluj_transp Prof. univ. dr. Mușata BOCOȘ
Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ
UVT-Timisoara_transp Prof. univ. dr. Simona SAVA
Lect. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN
ISE_Bucuresti_transpInstitutul de Științe ale Educației, București  Cerc. șt. gr.II dr. Ciprian FARTUȘNIC
UAIC-Iasi_transp Prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREȚU
Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ
Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ
Prof. univ. dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU
Prof. univ. dr. Liliana STAN
Prof. univ. dr. Laurențiu ȘOITU
Conf. univ. dr. Simona BUTNARU
Conf. univ. dr. Ciprian CEOBANU
Conf. univ. dr. Florin FRUMOS
Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI
Conf. univ. dr. Adina KARNER HUȚULEAC
Conf. univ. dr. Mariana MOMANU
Conf. univ. dr. Constantin PETROVICI
Lect. univ. dr. Roxana CRIU
Lect. univ. dr. Georgeta DIAC
Lect. univ. dr. Adrian LABĂR
Lect. univ. dr. Bogdan NECULAU
Lect. univ. dr. Nicoleta ROGOZ
Lect. univ. dr. Elena SEGHEDIN
Asist. asoc. dr. Diana CHIHAIA
Asist. asoc. dr. Oana CHISĂLIŢĂ
Asist. asoc. dr. Magda SAMOILĂ
Adm. șef. Liliana Grațiela TIENHOVEN