Comitet științific

UB-Bucuresti_transp

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN
Prof. univ. dr. Romiță IUCU
Prof. univ. dr. Anca NEDELCU
Prof. univ. dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ
Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH
UBB-Cluj_transp Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU
Prof. univ. dr. Mușata BOCOȘ
Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA
Conf. univ. dr. Adina GLAVA
Conf. univ. dr. Cristian STAN
UVT-Timisoara_transp Prof. univ. dr. Ion DUMITRU
Prof. univ. dr. Simona SAVA
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
ISE_Bucuresti_transpInstitutul de Științe ale Educației, București Cerc. șt. gr. II dr. Magdalena BALICA
Cerc. șt. gr. II dr. Ciprian FARTUȘNIC
Cerc. șt. gr. II dr. Simona VELEA
UAIC-Iasi_transp Prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREȚU
Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ
Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ
Prof. univ. dr. Liliana STAN
Prof. univ. dr. Laurențiu ȘOITU
Conf. univ. dr. Simona BUTNARU
Conf. univ. dr. Gianina MASARI
Conf. univ. dr. Mariana MOMANU
Conf. univ. dr. Constantin PETROVICI
Conf. univ. dr. Nicoleta POPA