Volumul conferinței CERED 2015

Volumul de față conține lucrările prezentate la conferința CERED 2015, de la Iași, care a reunit comunitatea academică națională din Științele Educației, cu scopul de a analiza starea cercetării științifice a domeniului. Conferința s-a desfășurat sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE), în curs de afiliere la European Educational Research Association (EERA).
Lucrările conferinței au debutat cu un Panel de dezbateri în plen cu tema Cercetarea și învățarea în domeniul științelor educației care a prilejuit reflecții asupra provocărilor actuale și de perspectivă ale mediilor universitare de cercetare în educație din România.

Lucrările pe secțiuni au fost grupate pe dimensiunile tematice ale conferinței:

1. Învățarea și mediile ICT
2. Curriculum universitar și angajabilitatea tinerilor pe piața muncii
3. Oportunitățile reduse de învățare. Problematică, cercetare și intervenții

Copyright Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Str. Pinului nr. 1A, 700109
Iași, România

CREȚU, CARMEN MIHAELA (coord)
Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior

Redactori: Simona BUTNARU, Nicoleta ROGOZ, Magda-Elena SAMOILĂ
Tehnoredactor: Diana CHIHAIA
Coperta: Diana CHIHAIA

Domeniu: Științe ale Educației
ISBN: 978-606-714-308-9
Nr. pagini: aprox 84 pagini

Coperta 1

Coperta 2

Coperta 4

cered2015_coperta1 cered2015_coperta2 cered2015_coperta4

VOLUMUL CONFERINȚEI NAȚIONALE DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE
Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior

PREFAȚĂ

SECȚIUNEA 1 – Învățarea și mediile ICT

1. Lect. univ. dr. Georgeta DIAC, Lect. univ. dr. Versavia CURELARU, Lect. univ. dr. Daniela MUNTELE HENDREȘ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Utilizarea înregistrărilor video în formarea inițială a cadrelor didactice
2. Lect. univ. dr. Horaţiu CATALANO, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Abordarea ecologico-cibernetică a procesului de învăţământ din perspectiva nativilor digitali
3. Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației. Nivele de procesare a informației în formularea sarcinilor de lucru în proiectele WebQuest

SECȚIUNEA 2 – Curriculum universitar și angajabilitatea tinerilor pe piața muncii

1. Prof. univ. dr. Mușata BOCOȘ, Dr. Daniel ANDRONACHE, Conf. univ. dr. Letiția TRIF, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației. Aspecte critice în cercetările-acțiune. Investigație în rândul studenților masteranzi în științele educației
2. Prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREȚU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației; Dr. Oana Andreea CHISĂLIȚĂ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți, Centrul INSERT. Analiza situației absolvenților pe piața muncii. Perspectivă pedagogică
3. Prof. univ. dr. Simona SAVA, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Științe al Educației; Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU, Lect. univ. dr. Daniel LUCHEȘ, Lect. univ. dr. Laura MALIȚA, Universitatea de Vest din Timișoara. Adaptarea studenților din anul I la viața academică
4. Conf. univ. dr. Toader PĂLĂȘAN, Universitatea Transilvania din Brașov. Cariera profesională a studentului, între vocație și hazard
5. Conf. univ. dr. Adina GLAVA, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației. Percepții ale studenților din anul I referitoare la propriile comportamente și nevoi de învățare – premise ale dezvoltării curriculumului universitar
6. Prof. univ. dr. Liliana STAN, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației. Problematica educației timpurii – o provocare pentru curriculumul universitar actual

SECȚIUNEA 3 – Cercetarea universitară în domeniul oportunităților reduse de învățare

1. Conf. univ. dr. Mihai STANCIU, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic. Complexitatea și transdisciplinaritatea – paradigme ale modernizării curriculumului universitar
2. Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN, Asist. univ. dr. Mihaela STÎNGU, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.  Învăţarea ca experiență trăită. Paradoxuri și provocări la liceeni și la profesorii lor
3. Lect. univ. dr. Mihaela VOINEA, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Rolul învăţării transformative în pregătirea profesorilor din domeniul psihopedagogiei special
4. Lect. univ. dr. Roxana Maria GHIAȚĂU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic. Dileme etice în context academic
5. Drd. Cristina UDREA, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Concepția privind pregătirea continuă în sistemul polițienesc – o abordare tridimensională