Program

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Programul conferinței

Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior

CERED_transpIași, 18‐20 iunie, 2015

 

Versiunea detaliată a programului poate fi descărcată aici.

18 Iunie

18:00-21:00 Muzeul Universității Recepție de bun venit

19 Iunie

08:30-09:30 Sala Senat UAIC Înregistrarea participanților
09:30-10:15 Ceremonia de deschidere a conferinței
10:15-10:30 Pauză de cafea
10:30-13:00 Sala Senat UAIC Panel: Cercetarea științifică în domeniul Științe ale Educației prin școlile doctorale și programele de masterat. Provocări și direcții de acțiune
13:00-14:00 Centrul Gaudeamus Masă de prânz
14:00-14:30 deplasare către corpul R al UAIC cu studenții ghizi
14:30-16:45 Corpul R al UAIC Sesiuni paralele: S1 – Învățarea și mediile ICT
Sesiuni paralele: S2 – Curriculum universitar și angajabilitatea tinerilor pe piața muncii
Sesiuni paralele: S3 – Cercetarea universitară în domeniul oportunităților reduse de învățare
16:45-17:00 Cafeneaua Alumni Pauză de cafea
17:00-18:00 Sala R502 (corpul R) Ceremonia de închidere a CERED 2015
19:15-19:45 deplasare către complexul Palas Mall, Sala Verdi
19:45-22:00 Sala Verdi
(Complex Palas Mall)
Cina festivă

20 Iunie

Workshop pentru studenții doctoranzi
09:30-11:00 Sala conferințe Akademos Prezentare postere
11:00-11:30 Pauză de cafea
11:30-13:00 Sala conferințe Akademos Focus group
14:00 Centrul Gaudeamus Masă de prânz
Mulțumiri pentru participare, drum bun și la o bună revedere la
CERED 2016!

Tematica CERED 2015:

Plenul conferinței. Panel: Cercetarea științifică în domeniul Științe ale Educației prin școlile doctorale și programele de masterat. Provocări și direcții de acțiune

Secțiunea 1: Învățarea și mediile ICT

– Noi tehnologii pentru învățare în învățământul superior
– E‐learning și Blended learning în învățământul superior
– Resurse educaţionale deschise valorificate în educație
– Massive Open Online Courses
– Comunitățile virtuale și dezvoltarea profesională a corpului profesoral
– Competențele digitale – strategii de diminuare a diferențelor dintre nativii digitali și imigranții digitali
– Noi stiluri de învăţare: Games and Gamification
– Personal learning environments (PLE) şi Personal learning networks ‐ PLN. Comunităţi virtuale de învăţare şi practică
– Învăţarea mobilă (mobile learning / tehnologii mobile în învăţare)
– Cloud computing şi inovaţie în educaţie (schools in the cloud)
– Manuale digitale şi resurse universitare digitale (cursuri interactive / ebooks / biblioteci digitale etc.)
– Digital storytelling
– Politici de educație în comunitățile virtuale

Secțiunea 2: Curriculum universitar și angajabilitatea tinerilor pe piața muncii

– Adaptări curriculare pentru extinderea oportunităţilor de învăţare şi formare
– Universitățile si provocările lifelong learning și lifewide pentru piețele de muncă
– Parteneriatele cu sectorul non‐academic şi creşterea calităţii capitalului uman
– Serviciile de suport ale universităților romanești (consiliere în domeniul carierei, consiliere educațională, mentoring profesional, centre alumni, etc.)
– Studii de economia educației în domeniul angajabilității absolvenților ‐ Formarea profesorilor. Contexte de profesionalizare
– Formarea continuă în diferite profesii și conversia profesională
– Rolul universității în dezvoltarea competențelor de leadership / entrepreneurship / management ale absolvenților
– Migrația educaților/educatorilor și globalizarea educației

Secțiunea 3: Cercetarea universitară în domeniul oportunităților reduse de învățare

– Diversitatea culturală și noi oportunități de învățare
– Populațiile cu CES și mediile specifice de învățare
– Copiii/studenții talentați și învățarea
– Diferențele rural – urban și riscurile de acces la învățare
– Status‐ul economic scăzut și egalitatea de șanse la educație
– Diferențele de gen. Implicații asupra dezvoltării curriculare
– Valorizarea persoanelor în vârstă în dispozitivele de învățare formale sau extracurriculare

Workshop pentru doctoranzi
– Prezentare postere
– Focus group: Nevoile de formare în domeniul cercetării. Posibilități de comunicare și colaborare în cadrul școlilor doctorale din țară
– Networking