Realizarea a unei cercetări valide este aproape de neconceput fără o documentare atentă a literaturii din domeniul științific de referință. În acest context, prin workshopul Investigarea sistematică a literaturii științifice ne propunem să răspunde la următoarele întrebări:

  • Ce înseamnă literatură științifică relevantă?
  • Care sunt revistele din domeniul Educational and Educational Research care publică studii ce raportează sinteze sistematice de literatură?
  • De ce este nevoie de investigarea sistematică a literaturii?
  • Care sunt pașii demersului de investigare sistematică?

În cadrul workshopului, răspunsul la fiecare din întrebările de mai sus va fi abordat prin următorul demers: prezentarea și explicarea cadrului teoretic, exemplificare, întrebări și răspunsuri.