Workshop 1. Investigarea sistematică a literaturii științifice

Marian D. ILIE, Conf. univ. dr. habil., Universitatea de Vest din Timișoara

Realizarea a unei cercetări valide este aproape de neconceput fără o documentare atentă a literaturii din domeniul științific de referință. În acest context, prin workshopul Investigarea sistematică a literaturii științifice ne propunem să răspunde la următoarele întrebări:

În cadrul workshopului, răspunsul la fiecare din întrebările de mai sus va fi abordat prin următorul demers: prezentarea și explicarea cadrului teoretic, exemplificare, întrebări și răspunsuri.

Marian D. ILIE este Conf. univ. dr. habil. la Universitatea de Vest din Timișoara, unde este directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și coordonator cercetare al Centrului de Dezvoltare Academică. Marian este licențiat în pedagogie (2003) la Universitatea de Vest din Timișoara și doctor în pedagogie din 2009,  cu teza Culturi organizaționale în spațiul universitar românesc. De-a lungul carierei a câștigat, în competiție națională și/sau internațională peste 10 proiecte de cercetare și dezvoltare instituțională, în calitate de director de grant și/sau cercetător principal. A publicat ca autor principal mai multe articole în reviste internaționale de mare prestigiu precum Educational Research Review, Educational Technology Research and Development sau Higher Education Research and Development. Principalele domenii de interes sunt: formarea psihopedagogică a personalului didactic (preuniversitar și universitar), designul de instruire, dezvoltarea curriculară și evidence based teaching.