Workshop 2. Analiza statistică a relaţiilor de de mediere simplă și multiplă în SPSS și PROCESS

Adrian-Vicențiu LABĂR, Conf. univ. dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Workshop-ul are ca obiectiv prezentarea unor informații privind relațiile de mediere în cercetarea psihologică și educațională și exersarea practică privind analiza statistică a relațiilor de mediere prin intermediul programului SPSS și PROCESS.

Vor fi discutate comparativ relațiile de mediere și cele de moderare, urmând a se insista pe exerciții practice privind analiza de mediere simplă și analiza de mediere cu mediatori multipli în paralel și în serie.

Workshop-ul se adresează masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice, tuturor celor interesați de analizele statistice avansate în cercetarea psihologică și educațională.

Adrian-Vicențiu LABĂR este conf. univ.dr. în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Adrian este licențiat în pedagogie și psiholoogie și doctor în pedagogie din 2012, cu teza Dimensiuni pedagogice ale leadershipului centrat pe motivarea grupului. Susține cursuri de pedagogie, cercetare educațională și analize computerizate de date în domeniul politicilor și managementului educațional și seminare de statistică și analize cantitative complexe în cercetarea psihologică. A publicat la editura Polirom în calitate de autor cartea SPSS pentru științele educației, în calitate de coautor cartea Ghid pentru cercetarea educației, precum și numeroase capitole în volume colective și articole în reviste internaționale de prestigiu precumComputers in Human Behavior. Interesele sale de cercetare includ perspectivele temporale, stilurile cognitive, strategiile de învățare, supradotarea în leadership și profesorul lider.