Workshop-ul are ca obiectiv prezentarea unor informații privind relațiile de mediere în cercetarea psihologică și educațională și exersarea practică privind analiza statistică a relațiilor de mediere prin intermediul programului SPSS și PROCESS.

Vor fi discutate comparativ relațiile de mediere și cele de moderare, urmând a se insista pe exerciții practice privind analiza de mediere simplă și analiza de mediere cu mediatori multipli în paralel și în serie.

Workshop-ul se adresează masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice, tuturor celor interesați de analizele statistice avansate în cercetarea psihologică și educațională.