CERED 2018

A V-a ediție a Conferinței Naționale de Cercetare în Educație
„TENDINȚE CONTEMPORANE ALE CERCETĂRII ÎN EDUCAȚIE.
MODELE ȘI PRACTICI LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL”


Agenda (Draft)


Joi, 20 septembrie 2018 (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, str. Panduri 90 – Amfiteatrul Motru)

09.00 – 09.30 Înregistrare

Bun venit | pauză de cafea 09.30 – 11.30

Deschiderea conferinței

Cercetător senior Dr. Magdalena BALICA, Institutul de Științe ale Educației

Prof. Dr. Lucian CIOLAN, University of Bucharest

Prof. Dr. Ion ALBULESCU, „Babes-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Prof. Dr. Carmen CREȚU, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi

Prof. Dr. Simona SAVA, West University of Timisoara

Plenul 1.

De ce cercetăm? Identificarea scopurilor cercetării în educație

Vorbitor cheie: prof. Carmel CEFAI, Universitatea din Malta

Abordarea educației bazată pe dovezi: cazul educației sociale și emoționale

Ce cercetăm? Identificarea principalelor subiecte din domeniul cercetării educaționale

Vorbitor cheie: Dr. Maria Magdalena ISAC, Universitatea din Groningen

Care sunt temele actuale ale cercetării naționale și internaționale în educație? Exemple din studii comparative internaționale

11.30 – 12.00 Pauza de cafea

12.00 – 14.00

Plenul 2.

Cum cercetăm? Modele și practici

Difuzoare cheie:

Prof. Dr. Monica MINCU, Universitatea din Torino

De la studii comparative la inovație și schimbare în educație: consecințe pe teme și metode de cercetare educațională

Prof. Dr. Lazăr VLĂSCEANU, University of Bucharest

Continuitate și discontinuitate în cercetarea educațională

Prof. Dr. Adrian HATOS, Universitatea din Oradea

Influența utilizării internetului asupra rezultatelor învățării. Comparații internaționale bazate pe datele PISA 2015

14.00 – 15.00 Masa de pranz

15.00 – 17.00

Plenul 3.

Grup: Care este profilul cercetătorului în educație? Determinarea caracteristicilor care alcătuiesc profilul cercetătorului în educație. Implicarea tinerilor cercetători

Moderator: Prof. Dr. Cătălina ULRICH, University of Bucharest

19.00 Masa de seara

Casa Universitarilor, 46 Dionisie Lupu Street


Vineri, 21 septembrie 2018

(Facultatea de Psihologie și Științele Educației, str. Panduri 90 – Amfiteatrul Motru)

09.00 – 09.30 Bun venit | Pauză de cafea

09.30 – 11.30

Plenul 4.

Care este utilitatea cercetării? Înțelegerea utilității cercetării educaționale

Vorbitor cheie: Cătălina LOMOS, Institutul de cercetări socio-economice din Luxemburg

Utilitatea cercetării în avansarea cunoștințelor științifice, în elaborarea de politici educaționale și în informarea publicului larg – exemple

Panou: Cum deschidem comunitatea cercetătorilor? Identificarea elementelor vizibilității cercetării

11.30 – 12.00

Pauza de cafea

12.00 – 13.30

Concluzii

Cercetător senior Dr. Ciprian FARTUȘNIC, Institutul de Științe ale Educației

Prof. Dr. Romiță IUCU, Universitatea din București

Prof. Dr. Ion – Ovidiu PÂNIȘOARĂ, University of Bucharest

Conf. Dr. Cătălin GLAVA, „Babes-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Prof. Dr. Constantin CUCOȘ, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi

Conf. Dr. Mariana CRASOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara

13.30 Masa de pranz