CERED 2019

Agenda CERED VI

MIERCURI, 17 iulie 2019
8.30 – 9.00 – Înregistrare tineri cercetători CERED (etaj 7, sala 701)
9.00 – 13.00 – Workshop-uri pentru tineri cercetători și doctoranzi (etaj 7, sala 701)

 1. 9.00 – 10.15 Prof.dr. Sofia Marques da Silva (University of Porto, Portugalia): Multi sited ethnography, positionalities and mobility
 2. 10.30 – 11.45 Conf.dr. Marian Ilie, Conf.dr. Laurențiu Maricuțoiu (Universitatea de Vest din Timișoara): Realizarea de sinteze sistematice
 3. 12.00 – 13.00 Conf.dr. Monica Mincu (Univ. din Torino): Cercetarea comparativă –precauții metodologice

13.00 – 14.00 – Înregistrare participanți CERED (etaj 1, sala A11) / Prânz (etaj 1, în fața sălii A11)
14.00 – 15.15 – Mesaje de bun venit și alocuțiune (etaj 1, sala A11)
– Prof.univ.dr. Marilen Pirtea, Rector UVT
– Conf.univ.dr. Mariana Crașovan, Decan FSP
– Prof.univ.dr. Lucian Ciolan – Președinte ARCE, Prof.univ.dr. Romiță Iucu (UB), Prof.univ.dr. Carmen Crețu (UAIC), Conf.univ.dr. Cătălin Glava (UBB), CP1 Ciprian Fartușnic (IȘE), Prof.univ.dr. Simona Sava (UVT)
Alocuțiune: Prof. univ. dr. Alis Oancea, Universitatea din Oxford:  Construirea capacității de cercetare în formarea profesorilor în Europa

15.15 – 15.30 – Pauză de cafea (etaj 1, sala A11)
15.30 – 17.00 – Asociația națională de cercetare educațională – reflecții, experiențe, dezvoltări (etaj 1, sala A11)
Moderator: Prof.univ.dr. Lucian Ciolan, Președinte ARCE

 1. Experiențe asociații naționale (Prof.univ.dr. Alis Oancea – British Educational Research Association, Prof.dr. Sofia Marques da Silva – Portuguese Society of Educational Sciences)
 1. Drd. Daniel Iancu (UVT): Nevoile de perfecționare în metodologia cercetării educaționale ale cercetătorilor aflați la început de carieră – studiu empiric
 2. Adunare Generală ARCE. Constituire de rețele tematice. Participare: Prof.dr. Georgeta Ion, Prof.dr. Sofia Marques da Silva, Conf.dr. Mihaela Mitescu Convenors EERA Networks

17.00 -17.30 Lansare de carte: Prof.univ.dr. Laurențiu Șoitu – Împreună creștere (Ed. Junimea, Iași, 2019) (sala A 11)  
Prezintă: Prof.univ.dr. Carmen Crețu, Prof.univ.dr. Romiță Iucu, Prof.univ.dr. Simona Sava
19.00 – 21.00 – Cină, Restaurant ”Lloyd”, Piața Victoriei nr. 2, Timișoara

JOI, 18 iulie 2019
8.30 – 10.00 – Doctor Honoris Causa – Prof.univ.dr. Alis Oancea, Universitatea din Oxford (sala A01)
10.00 – 10.30 – Pauză de cafea

10.30 – 11.15 – Panel: Cercetarea educațională românească, europeană, internațională – Cum facem vizibilă cercetarea românească? Cum accedem în consorții internaționale de cercetare? (etaj 1, sala A11)
Moderator: Prof.univ.dr. Lucian Ciolan
Invitați: Prof.univ.dr. Carmen Crețu, Prof.univ.dr. Romiță Iucu, Prof.univ.dr. Alis Oancea, Dr. Magdalena Isac, CP1 Ciprian Faturșnic, Conf.univ.dr. Adina Glava, Prof.univ.dr. Simona Sava
11.15 – 11.30 – Pauză de cafea (etaj 1, sala A11)

11.30 – 13.00 Simpozioane (Si)/workshop-uri (Wo)
S1. Comunități de învățare și de dezvoltare profesională – etaj 7, sala 701

 1. Conf.univ.dr. Ramona Paloș, Conf.univ.dr. Mariana Crașovan, Conf.univ.dr. Anca Luștrea, Prof.univ.dr. Simona Sava, UVT – Comuniăți de învățare și de dezvoltare profesională (Si)
 2. Dr. Cătălina Lomoș, LISER, Luxemburg – (a) Comunități de învățare profesională pentru predarea online a matematicii (MathemaTIC). (b) Date privind impactul comunităților de învățare profesională asupra achizitiilor studenților. (c) Metaanaliză asupra practicilor privind comunitățile de învățare și de dezvoltare profesională la profesori din diferite țări europene. (Si)

S2. Starea de bine și competențele educabililor – etaj 6, sala 601

 1. Prof.univ.dr. Lucian Ciolan, Dr. Florin Țibu, Universitatea din București – De la starea de bine la învățare: conectarea elementelor (Si)
 2. CP1 dr. Ciprian Faturșnic, Institutul de Științe ale educației Competențele cheie ale absolvenților de clasa a IV-a (Si)
 3. Conf.univ.dr. Mihai Predescu, Lect.univ.dr. Ioana Dârjan, Lect.univ.dr. Loredana AlGhazi, UVT
  Wellbeing în învățământul superior (Si)

S3. Formarea universitarilor pentru practici inovative în învățământul superior – etaj 2, sala 205

 1. Prof.univ.dr. Carmen Crețu, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași – Proiectul „Co_Talent” H2020: Instrumente psihopedagogice de inserție a programului <Honors> în mediul universitar european (Si)
 2. Conf.univ.dr. Marian Ilie, Velibor Mladenovic, Izabella Smarandache, Drd. Daniel Iancu, UVT – Formarea didactică a universitarilor. Evaluarea impactului programelor de formare (Si)
 3. Prof.univ.dr. Teodor Pălășan, Asist.univ.dr. Alina Turculeț, Universitatea Transilvania Brașov-Axa verticală a profesionalizării-consorțiile educaționale (Wo)

S4. Noile tehnologii, resursele educaționale deschise – etaj 2, sala 202

 1. Dr.Petre Botnariuc, Institutul de Științe ale educației, Noile tehnologii și abordările constructiviste în educație. Analiza de nevoi OER (Si)
 2. Prof.univ.dr. Daniel Mara, Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu -Echitate în educație-Dezvoltări instituționale; resurse educaționale deschise (Wo)
 3. Lect.univ.dr. Laura Malița, Conf.univ.dr. Gabriela Grosseck, UVT, Utilizarea tehnicilor de gamification în învățământul superior (Wo)

13.00 – 14.00 – Prânz (etaj 1, în fața sălii A11)

14.00 – 15.30 – Secțiuni paralele – comunicări științifice comunitatea academică și doctoranzi
A1. Comunicări științifice comunitatea academică: etaj 2, sala 205
Moderator: Conf.univ.dr. Anca Luștrea, UVT

 1. Prof.univ.dr. Crenguța Lăcrimioara Oprea, Universitatea din București – Cum poți fi un profesor mai bun?
 2. Lect.univ.dr. Vîrtop Sorin Avram, Universitatea „Constantin Brâncuşi’ din Târgu-Jiu – Modelele profesiei didactice între idealism și realitate
 3. Lect.univ.dr. Simona Adam, Universitatea de Vest din Timișoara – Modelele de rol și influențele acestora asupra viitoarelor cadre didactice
 4. Lect.univ.dr. Cristian Bucur, Conf.univ.dr. Laura Ciolan, Conf.univ.dr. Diana Csorba, Lect.univ.dr. Anca Petrescu, Lect.univ.dr. Camelia Rădulescu, Universitatea din București – Specificul motivației în învățământul universitar în activitățile de formare complementare programului de studii
 5. Lect.univ.dr. Cosmina Lungoci, Universitatea de Vest din Timișoara – Construirea identității europene în ciclul primar prin activități integrate. Dinspre valorile românești înspre cele europene prin limbaj și alte științe

A2. Comunicări științifice comunitatea academică: etaj 2, sala 202
Moderator: Conf.univ.dr. Mariana Momanu, UAIC

 1. Lect.univ.dr. Vladimir Aurelian Enăchescu, Academia de Studii Economice București – Tehnologizarea sistemului educațional-premisă pentru noi orizonturi în cercetare
 2. Lect.univ.dr. Dana Crăciun, Universitatea de Vest din Timișoara – Cum să dezvolți competențe (multi) lingvistice în era digitală. Provocări și soluții pentru viitorii profesori
 3. Lect.univ.dr. Dan Crașovan, Lect.univ.dr. Alina Constantin, Conf.univ.dr. Lavinia Nițulescu, Universitatea Tibiscum /Universitatea ”Eftimie Murgu” Reșița – Mecanisme de coping și mecanisme psihologice de apărare ale studenților în timpul sesiunilor de examene
 4. Conf.univ.dr. Lavinia Nițulescu, Lect. Univ. dr. Andrade Bichescu, Lect. Univ. dr. Alina Constantin, Universitatea ”Eftimie Murgu” Reșița – Posibilități de activare a stării de învățare a studenților în situații formale și informale
 5. Asist.univ. Sabina Veronica Stan, Universitatea din București – Specificul perceperii climatului parental în perioada pubertății

B1. Prezentări doctoranzi: etaj 7, sala 701
Moderator: Conf.univ.dr. Ramona Paloș, UVT

 1. Drd. Miruna Luana Miulescu, Universitatea din București – Relația cercetare – predare în învățământul superior în contextul introducerii unei noi metodologii de evaluare
 2. Drd. Elena Ungureanu, Universitatea din București – O analiză tematică a programelor școlare la limbă și comunicare în învățământul primar: cum este reprezentat elevul
 3. Drd. Iuliana Galeș, Universitatea de Vest din Timișoara – Bilingvismul și performanța școlară
 4. Drd. Simona Talida Mănăilă (Milici), Universitatea din București – Strategii de învățare
 5. Drd. Monica Mihaela Beșcu, Universitatea din București – Leadership și management în învățământul preșcolar (un proiect de cercetare)

B2. Prezentări tineri cercetători: etaj 6, sala 601
Moderator: Conf.univ.dr. Nicoleta Popa, UAIC

 1. Drd. Popa Crina Dumitrița, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – Respectul – condiție esențială în stabilirea de relații pozitive / autentice
 2. Drd. Felicia Elena Boșcodeală, Universitatea din București – Multiperspectivitatea în predarea istoriei
 3. Drd. Tatiana-Gabriela Pescaru (Marinescu), Universitatea din București – Bariere în demersul de autorealizare din perspectiva adulţilor
 4. Mrd. Carmen Dincă, Universitatea din București – Comunicarea cadrului didactic debutant cu părinții
 5. Manita Alexandru Mircea, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (licențiat în psihologie) – Loneliness and the online self. Defining a new generation
 6. Drd. Andreea Buzduga, Univesitatea “A. I. Cuza” Iași – Relația dintre gândire critică, aptitudini cognitive generale și persistență motivațională

15.30 – 15.45 – Pauza de cafea (etaj 1, în fața sălii A11)
15.45 – 17.00 – Sesiune plenară (etaj 1, sala A11)
Moderator: Christopher Reynolds, Council of Europe

 • Prof. Agostino Portera, PhD., University of Freiburg and Verona: Intercultural competence for fostering European identity
 • Prof. Sofia Marques da Silva, PhD., University of Porto: Young people sense of belonging to regional, national or European identity: a study in border regions of Portugal
 • Prof. Monica Mincu, PhD., University of Torino: – Identity, „diversity” and Europa: political cultures and policies of recognition

17.00 – 17.15 – Pauza de cafea (etaj 1, în fața sălii A11)
17.00 – 19.00 Eveniment de diseminare Autism Spectrum Disorder – The European University Virtual Clinic on ASD – a necessary on-line tool in academic learning and connecting specialists (etaj 6, sala 601)

17.15 – 18.00 – Sesiune plenară: Concluzii, închidere conferință CERED (parter, sala A01)

 • Prof.univ. dr. Lucian Ciolan, Universitatea din București
 • Prof.univ. dr. Carmen Crețu, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași
 • Conf.univ. dr. Mariana Crașovan, Universitatea de Vest din Timișoara
 • Conf.univ. dr. Cătălin Glava, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca
 • CP1 Dr. Ciprian Fartușnic, Institutul de Științe ale Educației, București

18.00 – 19.00 – Timișoara, Capitala Euroepană a Culturii 2021 – tur ghidat (opțional) – Conf.univ.dr. Marius Crișan, Lect.univ.dr. Simona Adam, UVT
20.00 – Cina festivă, Restaurant ”Rustic”, Bulevardul Mihai Viteazu 1B, Timișoara