CERED 2019:/Workshops

Workshop 1. Investigarea sistematică a literaturii științifice

  • Marian D. ILIE, Conf. univ. dr. habil., Universitatea de Vest din Timișoara

Realizarea a unei cercetări valide este aproape de neconceput fără o documentare atentă a literaturii din domeniul științific de referință. În acest context, prin workshopul Investigarea sistematică a literaturii științifice ne propunem să răspunde la următoarele întrebări…

Citiţi mai mult

Workshop 2. Analiza statistică a relaţiilor de de mediere simplă și multiplă în SPSS și PROCESS

  • Adrian-Vicențiu LABĂR, Conf. univ. dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Workshop-ul are ca obiectiv prezentarea unor informații privind relațiile de mediere în cercetarea psihologică și educațională și exersarea practică privind analiza statistică a relațiilor de mediere prin intermediul programului SPSS și PROCESS…

Citiţi mai mult