CERED 2018

A V-a ediție a Conferinței Naționale de Cercetare în Educație
„TENDINȚE CONTEMPORANE ALE CERCETĂRII ÎN EDUCAȚIE.
MODELE ȘI PRACTICI LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL”


Institutul de Științe ale Educației și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității din București,
în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara
au organizat

A V-a ediție

CERED 2018

TENDINȚE CONTEMPORANE ALE CERCETĂRII ÎN EDUCAȚIE. MODELE ȘI PRACTICI LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

București, 20-21 septembrie 2018

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Șos. Panduri nr. 90 – Amfiteatrul Motru

În perioada 20-21 septembrie 2018 în București a avut loc a cincea ediție a Conferinței Naționale de Cercetare în Educație (CERED) având tema TENDINȚE CONTEMPORANE ALE CERCETĂRII ÎN EDUCAȚIE. MODELE ȘI PRACTICI LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL.
Conferința națională de cercetare în educație, eveniment anual ce reunește teoreticieni și practicieni în domeniul cercetării educaționale, reprezintă un cadru de reflecție, dezbatere, schimburi de opinii și de bune practici, un forum de manifestare a expertizei științifice și de diseminare a rezultatelor unor cercetări relevante. În fiecare an, acest eveniment oferă, în egală măsură, un cadru de promovare a politicilor educaționale bazate pe date de cercetare și dovezi verificabile și de comunicare între cercetători și factori de decizie.
Organizatorii CERED 2018 și-au propus să continue tradiția celorlalte patru ediții, aducând propria contribuție la înțelegerea stării actuale și promovarea cercetării științifice din domeniul științelor educației. Evenimentul din acest an a avut drept scop consolidarea și dezvoltarea comunității de cercetare în educație din România și întărirea vizibilității activităților și produselor de cercetare în context internațional. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE, www.arced.ro), asociație profesional-științifică membră a European Educational Research Association (EERA).
Obiectivele CERED 2018:

  • Schimbul de practici și experiențe relevante în cercetarea în educație la nivel național și european;
  • Configurarea ARCEd ca platformă de internaționalizare, de expertiză educațională și de asigurare a unei cât mai bune vizibilități a rezultatelor cercetării din educație;
  • Creșterea implicării tinerilor cercetători în comunitatea de profil prin sprijinirea formării și dezvoltării lor profesionale.

Discuțiile și reflecțiile din cadrul CERED 2018 s-au focalizat în jurul unor preocupări de actualitate ale cercetătorilor și teoreticienilor din domeniu. Temele propuse au fost următoarele:

  • De ce cercetăm? Ce ne motivează să contribuim la un spațiu de cercetare de calitate în domeniul educației?
  • Ce se cercetează? Care este peisajul tematic actual al cercetării în educație la nivel național și internațional?
  • Cum se cercetează? Ce modele și practici de cercetare inovative ne aduc experiențele naționale și internaționale de cercetare?
  • Care este profilul cercetătorului în educație? Cum recunoaștem un cercetător în educație?
  • Care sunt aspectele etice ale cercetării? Care sunt provocările actuale din perspectiva eticii în cercetarea în domeniul educației?
  • La ce folosește cercetarea? Ce experiențe relevante de utilizare și valorificare a cercetării deținem deja în comunitatea cercetătorilor în educație? Cum ar putea fi extinse?
  • Cum deschidem comunitatea cercetătorilor în educație către actorii interesați?

Participanți: La această conferință au participat reprezentanți ai mediului academic, cercetători, experți și practicieni interesați de domeniul cercetării în educație. De asemenea, evenimentul a fost conceput ca o platformă de comunicare cu factorii de decizie în domeniul educațional, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, sectorului non-guvernamental și ai mass-media.
Unde? Deschiderea și activitățile principale au avut loc în amfiteatrul Motru, în cadrul sediului Facultății de Psihologie și Științele Educației din Șos. Panduri, nr. 90.
Eveniment realizat cu sprijinul Euroguidance Romania. Euroguidance Romania este finantat prin programul Erasmus+.