A VII-a Conferinţă Naţională de Cercetare în Educaţie (CERED)

Online

Cercetarea în domeniul educațional și provocările societății actuale

Educational Research and Challenges of the Contemporary Society

Iași, 28-29 octombrie, 2021

 

Conferința Națională de Cercetare în Educație, 2021, Ediția a VII-a, Cercetarea în domeniul educațional și provocările societății actuale/ Educational Research and Challenges of the Contemporary Society, este organizată de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în colaborare cu Facultățile de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității din București, Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității de Vest din Timișoara, precum și cu Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație al Ministerului Educației Naționale din România.

CERED, 2021 se desfășoară sub egida Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE).

Anul acesta, aflat încă sub riscurile de îmbolnăvire și imprevizibilitatea restricțiilor de călătorie impuse și în țara noastră de pandemia cu virusul COVID-19, ne vom întâlni doar online, în perioada 28-29 octombrie, 2021.

Adresăm cea mai călduroasă invitație de participare la CERED 2021, colegilor universitari, cercetătorilor, doctoranzilor din domeniul educației din țară, din diaspora, celor din Republica Moldova, de la universitățile din Chișinău, Bălți și IȘE Chișinău, precum și tuturor persoanelor interesate.

 

Tema conferinței

 Cercetarea în domeniul educațional și provocările societății actuale

Scopul general al conferinței din acest an constă în reflecția, discutarea, validarea celor mai oportune piste de reorientare a cercetării în educație în acord cu noile evoluții și provocări în plan societal, inclusiv în raport cu experiența pandemică. Acest for se dorește a fi un reper pentru viitoare politici publice și de cercetare în materie de educație pe care specialiștii și cercetătorii din zona academică îl propun factorilor decidenți.

Întrebările la care se va încerca un răspuns sunt:

 

Secțiunile conferinței

Lucrările pe secțiuni vor prezenta proiecte de cercetare și de cercetare-dezvoltare din științele educației, finalizate sau în curs de desfășurare.

Secțiunile conferinței își propun să grupeze proiectele propuse de participanți în așa fel încât să pună în lumină  preocupările de cercetare reprezentative și cu impact pentru comunitățile educaționale din învățământul pre-primar, primar, gimnazial, liceal și terțiar, precum și pentru comunitățile profesionale  transectoriale.

Lucrările participanților din străinătate, inclusiv ale reprezentanților din diaspora cercetării românești, vor fi incluse în aceleași secțiuni, în speranța accelerării procesului de  (re) conectare a comunităților specialiștilor în științele educației.

Năzuim ca rezumatele și lucrările publicate la CERED, 2021 să se constituie într-un demers de inițiere și dezvoltare continuă a unui portofoliu digitalizat cu proiecte desfășurate în țară sau în câmp internațional cu participarea cercetătorilor români din țară și din Republica Moldova, din diaspora, precum și a cercetătorilor vorbitori de limbă română de pretutindeni.

Un astfel de portofoliu multiplu structurat și operaționalizat (pe nuclee tematice, pe scheme metodologice, pe bune practici, etc.) va juca un rol identitar ARCE și se va constitui într-o valoroasă sursă inspirațională, de informare și de interconectare.

Volumul conferinței (online/editura UAIC) va cuprinde prezentările de la CERED, 2021, în text elaborat și va fi postat în Arhiva ARCE/CERED.

Înscrierea cu lucrări în cadrul conferinței

Lucrările conferinței vizează proiecte de cercetare/ cercetare-acțiune și de cercetare-dezvoltare din științele educației, finalizate sau în curs de desfășurare.

Instrucțiunile pentru redactarea rezumatelor

Rezumatul lucrării trebuie să conțină maximum 300 de cuvinte (fără referințe bibliografice) și trebuie să aibă următoarea structură:

Instrucțiunile pentru redactarea lucrărilor in extenso le gasiți aici.