CERED 2021 – Secţiuni tematice

I. Secțiune tematică: Dimensiuni și exigențe în formarea profesorilor
Moderatori: Liliana STAN, Bogdan NECULAU
Meeting link and password: 123456

   1. O incursiune în universul valoric al profesorului

       Venera-Mihaela COJOCARIU, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

   2. Satisfacția în muncă a profesorilor și relația cu conștiinciozitatea, orientarea obiectivelor de realizare și rezistența la schimbare

       Ramona PALOȘ, Delia VÎRGĂ, Mariana CRAȘOVAN, Universitatea de Vest Timișoara

   3. Profilurile psihosociale ale generațiilor milenialilor și postmilenialilor, în contextul educațional al școlilor din România

       Andreia ȘTEFĂNESCU, Ion ALBULESCU, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

   4. Reconsiderarea eticii cercetării în câmpul educațional actual

       Liliana STAN, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

   5. Formarea competențelor de realizare a experimentelor în științe umanistice

       Andriana CERNEI, Universitatea de Stat din Tiraspol cu Sediul la Chișinău

   6. Narrative Co-Research in Quest of Identity Redescription. A narrative qualitative study involving educators on rites of passage experiences from adolescence to adulthood

       Ovidiu GAVRILOVICI, Aliona DRONIC, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Asociația Psiterra Iași

II. Secțiune tematică: Tendințe în politicile și strategiile educaționale din câmpul universitar
Moderatori: Nicoleta ROGOZ, Oana DĂNILĂ
Meeting link and password: HQndq7qCX32

   1. Când „micro” trebuie să devină „macro” în dezvoltarea de politici educaționale pentru definirea viitoarelor programe europene de studii

       Romiță IUCU, Lucian CIOLAN, Anca NEDELCU, Alexandru CARȚIȘ, Universitatea din București

   2.Opiniile profesorilor privind inițierea și dezvoltarea programelor didactice de tip Honors (pentru dezvoltarea talentelor)

       Carmen Mihaela CREȚU, Nicoleta ROGOZ, Elena SEGHEDIN, Nicoleta Laura POPA, Tina VRABIE, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

   3. Opțiuni actuale în didactica universitară

       Marinela RAȚĂ, Gabriel MAREȘ, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

   4. Pedagogiile inovative. Direcții de transformare a proceselor de învățare

        Lucian CIOLAN, Romiță IUCU, Anca NEDELCU, Anca PERICICĂ, Alexandru CARȚIȘ, Universitatea din București și Laboratorul de Pedagogii Inovative CIVIS

   5. Dezvoltarea gândirii științifice la pedagogi: abordări și perspective

        Sergiu SANDULEAC, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

   6. Dezvoltarea creativității în educația formală şi nonformală a adulților

       Ioana BOGHIAN, Venera-Mihaela COJOCARIU, Liliana MÂȚĂ, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

III. Secțiune tematică: Ipostaze și tendințe în cercetarea psihopedagogică
Moderatori: Ciprian CEOBANU, Roxana GHIAȚĂU
Meeting link and password: RXxYG66YB5E

   1. Percepții și provocări privind Cyberbullyingul în timpul pandemiei cu Covid 19

       Cristina ISPAS, Ana-Maria Eugenia ISPAS, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și Centrul UBB din Reșița

   2. Design de cercetare participativ pentru explorarea stării de bine și echității în școli în perioada Covid-19

        Leyla SAFTA-ZECHERIA, Universitatea de Vest din Timișoara

   3. Competențele socio-emoționale, percepția mediului școlar și relația lor cu învățarea și performanța academică. Studiu preliminar

       Ioana-Alexandra NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara

   4. Factori ai profilului managerial al directorilor unităților de învățământ care influențează performanțele școlare ale elevilor

       Luciana ANTOCI, Ciprian CEOBANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

   5. Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar

        Nicolae BALMUȘ, Tatiana CHIRIAC, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău

   6. Manifestarea subsistemelor personalității: cognitiv, comunicațional și volitiv la elevii de vârstă școlară mică cu dizabilitate de auz

        Elena APOSTOL, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

IV. Secțiune tematică: Cercetare și intervenție în mediul educațional
Moderatori: Constantin CUCOȘ, Mariana MOMANU
Meeting link and password: aNXU6yAmp34

   1. Unde începe ”despărțirea” de știință? Analiza rezultatelor ultimului studiu TIMSS din perspectiva politicilor educaționale

       Lucian CIOLAN, Romiță IUCU, Anca NEDELCU, Daniela AVÂRVARE, Universitatea din București, Laboratorul de Testare Educațională

   2. Elevii din România la finalul învățământului primar – profil de competențe

       Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Unitatea de cercetare, MEN

   3. Impactul programului Peer Mediation în medierea conflictelor interpersonale la nivelul elevilor din clasele primare

       Denisa Monica MOLDOVAN, Mușata-Dacia BOCOȘ, Universitatea Babeș-Bolyai,Cluj-Napoca

   4. Tranziția de la gimnaziu la liceu pentru elevii din mediul rural

        Nicoleta-Ancuța IACOBESCU, Simona SAVA, Universitatea de Vest din Timișoara

   5. Identificarea dificultăților întâmpinate și a nevoilor de formare la studenții din anul I

        Tudor STANCIU, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași

   6. Determinanți ai intenției de abandon academic la debutul studenției

        Mariana MOMANU, Nicoleta Laura POPA, Cornelia MĂIREAN, Oana DĂNILĂ, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași