CERED 2020 – Comitetul ştiintific

 • Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN, Universitatea din Bucuresti
 • Prof.univ. dr. Carmen CREȚU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ. dr. Romiță IUCU, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Anca NEDELCU, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Simona SAVA, Universitatea de Vest din Timișoara
 • Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH-HYGUM, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara
 • Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • CSP I dr. Ciprian FARTUȘNIC, Institutul de Științe ale Educației