CERED 2019:/Comitet ştiinţific

CERED 2020 – Comitetul Științific

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

<strong>Carmen-Mihaela CREŢU</strong>
Carmen-Mihaela CREŢUProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Constantin CUCOŞ</strong>
Constantin CUCOŞProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
<strong>Alois GHERGUŢ</strong>
Alois GHERGUŢProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Mariana MOMANU</strong>
Mariana MOMANUProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Nicoleta Laura POPA</strong>
Nicoleta Laura POPAProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea de Vest din Timişoara

<strong>Lidia Simona SAVA</strong>
Lidia Simona SAVAProfesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Departamentul de Științe ale Educației
<strong>Mariana CRAȘOVAN</strong>
Mariana CRAȘOVANConferenţiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Departamentul de Științe ale Educației
<strong>Mihai PREDESCU</strong>
Mihai PREDESCUConferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Departamentul de Științe ale Educației
<strong>Marian D. ILIE</strong>
Marian D. ILIEConferențiar universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Universitatea din Bucureşti

<strong>Lucian CIOLAN</strong>
Lucian CIOLANProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Romiţă IUCU</strong>
Romiţă IUCUProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Anca NEDELCU</strong>
Anca NEDELCUProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Ovidiu PÂNIȘOARĂ</strong>
Ovidiu PÂNIȘOARĂProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Departamentul de Formare a Profesorilor
<strong>Cătălina ULRICH</strong>
Cătălina ULRICHProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

<strong>Ion ALBULESCU</strong>
Ion ALBULESCUProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Vasile CHIȘ</strong>
Vasile CHIȘProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Muşata BOCOȘ</strong>
Muşata BOCOȘProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Cristian STAN</strong>
Cristian STANProfesor universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Cătălin GLAVA</strong>
Cătălin GLAVAConferenţiar universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
<strong>Cătălin GLAVA</strong>
Cătălin GLAVAConferenţiar universitar doctor
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

<strong>Ciprian FARTUȘNIC</strong>
Ciprian FARTUȘNICCercetător știinţific gr. I doctor
<strong>Simona VELEA</strong>
Simona VELEACercetător știinţific gr. I doctor
<strong>Irina HORGA</strong>
Irina HORGACercetător știinţific gr. I doctor
<strong>Speranța ȚIBU</strong>
Speranța ȚIBUCercetător știinţific gr. II doctor
<strong>Petre BOTNARIUC</strong>
Petre BOTNARIUCCercetător știinţific gr. II doctor

Membrii Consiliului Director ARCE

Asociaţia Română de Cercetare în Educaţie