CERED 2019


CERED 2019 – Comitetul Științific

Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. univ. dr. Simona SAVA

Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN

Conf. univ. dr. Mihai PREDESCU

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE

 

Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN

Prof. univ. dr. Romiţă IUCU

Prof. univ. dr. Anca NEDELCU

Prof.univ.dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ

Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH

 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Carmen CREȚU

Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ

Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ

Prof. univ. dr. Mariana MOMANU

Conf. univ. dr. Nicoleta-Laura POPA

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU

Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ

Prof. univ. dr. Muşata BOCOȘ

Prof. univ. dr. Cristian STAN

Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA

Conf. univ. dr. Adina GLAVA

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Cerc. șt. gr. I dr. Ciprian FARTUȘNIC

Cerc. șt. gr. I dr. Simona VELEA

Cerc. șt. gr. I dr. Irina HORGA

Cerc. șt. gr. II dr. Speranța ȚIBU

Cerc.șt.gr.II dr. Petre Botnariuc


CERED 2019 – Comitetul de Organizare

Prof. Univ. Dr. Simona Sava

Conf. Univ. Dr. Anca Lustrea

Conf. Univ. Dr. Gabriela Grosseck

Conf. Univ. Dr. Marius-Mircea Crișan

Conf. Univ. Dr. Ramona Palos

Conf. Univ. Dr. Marian Ilie

Lect. Univ. Dr. Claudia Borca

Lect. Univ. Dr. Gabriela- Ioana Domilescu

Lect. Univ. Dr. Ioana Darjan

Lect. Univ. Dr. Loredana AlGhazi

Lect. Univ. Dr. Otilia Bersan

Lect. Univ. Dr. Simona Adam

Lect. Univ. Dr. Sorin Predescu

Asist. Univ. Dr. Ramona Tutunaru

Drd. Carmen Proteasa

Drd. Daniel Iancu

Mrd. Izabella Smarandache

Mrd. Velibor Mladenovici

Dr. Călin Rus (Institutul Intercultural Timișoara)

Simona Negomireanu (Institutul Român de Educație a Adulților)


Membrii Consiliului Director ARCE

Prof. Univ. Dr. Lucian Ciolan (Președinte)

Asist. Univ. Dr. Simona Iftimescu (Secretar General)

Prof. Univ. Dr.  Anca Nedelcu

Prof. Univ. Dr.  Carmen Crețu

Conf. Univ. Dr.  Cătălin Glava

Prof. Univ. Dr.  Simona Sava

CP I Dr. Ciprian Fartușnic

Prof. Univ. Dr. Romiță Iucu-Bumbu

Prof. Univ. Dr.  Cătălina Ulrich Hygum