CERED 2016 | A treia ediție a Conferinței Naționale de Cercetare în Educație


Comunicatul Conferinței Naționale de Cercetare în Educație – CERED 2016

Comunicatul al II-lea

Cercetătorii în științele educației din România s-au reunit pe 20 octombrie 2016 la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, în cadrul celei de-a treia ediții a CERED – Conferința Națională de Cercetare în Educație, Punți de legătură între cercetare și politicile educaționale, organizată în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul de Științe ale Educației din București. Lucrările conferinței s-au derulat în prezența celor mai importanți decidenți din domeniu: prof.dr. Mircea Dumitru, ministrul Educației și Cercetării Științifice, Ligia Deca, consilierul de stat pe probleme de educație de la Președinția României, prof.dr. Adrian Curaj, directorul general al UEFISCDI.

Scopul evenimentului a fost dublu:

 • identificarea unor punți solide de legătură între cercetările educaționale și procesul de elaborare a politicilor din educație;

 • demararea procesului de înființare a ARCE – Asociația Română de Cercetare în Educație, asociație profesional-științifică ce urmează să se afilieze la EERA – European Educational Research Association, organizația cea mai relevantă pentru cercetare educațională din Europa.

În cadrul dezbaterilor, cei peste 150 de cercetători prezenți au constatat:

 1. Existența unui număr semnificativ de studii, analize și rapoarte de cercetare relevante, cu potențial ridicat de impact la nivelul politicilor și al calității practicilor educaționale din România. Cu toate acestea, participanții au remarcat că aceste cercetări nu sunt suficient cunoscute și valorificate atunci când sunt inițiate schimbări în educație.

 2. Existența unei mase critice de specialiști în domeniul științelor educației, cu o experiență vastă în participarea la programe și politici educaționale, la nivel național și internațional. Cu toate acestea, expertiza existentă este insuficient valorificată în dezbaterile și în procesele de politici publice.

În consecință, considerăm imperios necesare următoarele acțiuni:

 1. Corelarea agendei de cercetare cu proiectele mai stabile și mai predictibile de politici publice în educație, însoțită de asumarea, la nivelul comunității cercetătorilor, a unor proiecte comune majore de cercetare la nivel național.

 2. Valorizarea expertizei existente în centrele de cercetare pentru analiza de politici, consultanță de proces și structurarea dezbaterilor publice din educație. Chiar dacă educația suscită interesul tuturor, expertiza în educație este a specialiștilor.

 3. Consolidarea comunității cercetătorilor în educație prin formarea și dezvoltarea profesională a tinerilor cercetători în domeniu, prin dezvoltarea ARCE – Asociația Română de Cercetare în Educație ca platformă de internaționalizare, de expertiză educațională și de asigurarea unei cât mai bune vizibilități a rezultatelor cercetării din educație.

 4. Asumarea responsabilității de a continua să contribuim la binele public prin asigurarea relevanței, impactului și calității cercetărilor noastre pentru cele trei categorii principale de beneficiari: comunitatea academică, practicienii și decidenții.

Toate aceste acțiuni sunt concordate cu nevoile și interesele educației din România, dar și cu valorile și obiectivele EERA și ne așteptăm ca ele să fie susținute explicit de toți factorii implicați.

București, octombrie 2016

Comunicatul a fost prezentat, discutat și asumat de toți paticipanții la eveniment.

Detalii: www.cered.ro

Acesta este cel de-al doilea comunicat CERED, primul fiind lansat la prima ediție a conferinței de la Timișoara (2014)

 


Comunicatul Conferinței Naționale de Cercetare în Educație – CERED 2016

Primul comunicat

Cea de-a III-a ediţie a Conferinței Naționale de Cercetare în Educație, cu titlul Punți de legătură între cercetare și politicile educaționale, găzduită în acest an de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti, a constituit ocazia ideală de a readuce în atenţia cercetătorilor, practicienilor şi decidenţilor prezenţi mesajul- platformă al European Educational Research Association (EERA): Cercetarea are rolul de a schimba lumea.

Evenimentul, organizat în colaborare cu Facultățile de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Institutul de Științe ale Educației din București,  s-a bucurat de prezența unor distinși invitați: Ministrul Educației, prof.dr. Mircea Dumitru, Consilierul de Stat din cadrul Departamentului Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale, Ligia Deca, Rectorul interimar al Universității din București, prof.dr. Romiță Iucu, Președintele Senatului UB, prof.dr. Marian Preda, Dr. Daniela Worek- Universitatea J.W.Goethe, Frankfurt, precum și de participarea numeroasă a altor reprezentanți de seamă ai mediului academic românesc.

Conferința și-a propus să le ofere specialiștilor în educație un spațiu deschis, interactiv de dezbatere și reflecție pe tema politicilor naționale și instituționale și a rolului acestora în sprijinirea cercetării educaționale. Panelul central a realizat un exercițiu complex și profesionist de analiză a intersecțiilor și clivajelor dintre cercetare, politică și practică în spațiul educațional. În egală măsură, mesele rotunde organizate au furnizat subiecte generoase de discuție, centrate pe preocupări de actualitate și de maxim interes pentru lumea universitară:

 • Proiecte comune de cercetare în educație la nivel național: idei, inițiative

 • Vizibilitatea cercetării educaționale și internaționalizarea

 • Sprijin pentru tinerii cercetători în educație: formare, dezvoltare, participare la comunitatea profesională

 • Cercetarea și formarea profesorilor.

Concluziile dezbaterilor pe secțiuni au accentuat necesitatea creării unei comunități pedagogice autentice, solidare și relevante la nivel național/ internațional, care să transmită, prin proiectele, cercetările și inițiativele sale, un mesaj consecvent, coerent și consistent către decidenți și societatea civilă.

În acest sens, comunicatul CERED 2016, dat citirii la finalul conferinței de către prof.dr. Lucian Ciolan, Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației din București, a marcat în mod oficial lansarea ARCE, Asociația Română de Cercetare în Educație, în curs de înființare și afiliere la EERA.