CERED 2019


CERED 2019 – Scientific Committee

West University of Timisoara

 • Prof. univ. dr. Simona SAVA
 • Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN
 • Conf. univ. dr. Mihai PREDESCU
 • Conf. univ. dr. Marian D. ILIE

University of Bucharest

 • Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN
 • Prof. univ. dr. Romiţă IUCU
 • Prof. univ. dr. Anca NEDELCU
 • Prof.univ.dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ
 • Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH

“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi

 • Prof. univ. dr. Carmen CREȚU
 • Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ
 • Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ
 • Prof. univ. dr. Mariana MOMANU
 • Conf. univ. dr. Nicoleta-Laura POPA

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

 • Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU
 • Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ
 • Prof. univ. dr. Muşata BOCOȘ
 • Prof. univ. dr. Cristian STAN
 • Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA
 • Conf. univ. dr. Adina GLAVA

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 • Cerc. șt. gr. I dr. Ciprian FARTUȘNIC
 • Cerc. șt. gr. I dr. Simona VELEA
 • Cerc. șt. gr. I dr. Irina HORGA
 • Cerc. șt. gr. II dr. Speranța ȚIBU
 • Cerc.șt.gr.II dr. Petre Botnariuc

CERED 2019 – Comitetul de Organizare

 • Prof. Univ. Dr. Simona Sava
 • Conf. Univ. Dr. Anca Lustrea
 • Conf. Univ. Dr. Gabriela Grosseck
 • Conf. Univ. Dr. Marius-Mircea Crișan
 • Conf. Univ. Dr. Ramona Palos
 • Conf. Univ. Dr. Marian Ilie
 • Lect. Univ. Dr. Claudia Borca
 • Lect. Univ. Dr. Gabriela- Ioana Domilescu
 • Lect. Univ. Dr. Ioana Darjan
 • Lect. Univ. Dr. Loredana AlGhazi
 • Lect. Univ. Dr. Otilia Bersan
 • Lect. Univ. Dr. Simona Adam
 • Lect. Univ. Dr. Sorin Predescu
 • Asist. Univ. Dr. Ramona Tutunaru
 • Drd. Carmen Proteasa
 • Drd. Daniel Iancu
 • Mrd. Izabella Smarandache
 • Mrd. Velibor Mladenovici
 • Dr. Călin Rus (Institutul Intercultural Timișoara)
 • Simona Negomireanu (Institutul Român de Educație a Adulților)

Membrii Consiliului Director ARCE

 • Prof. Univ. Dr. Lucian Ciolan (Președinte)
 • Asist. Univ. Dr. Simona Iftimescu (Secretar General)
 • Prof. Univ. Dr.  Anca Nedelcu
 • Prof. Univ. Dr.  Carmen Crețu
 • Conf. Univ. Dr.  Cătălin Glava
 • Prof. Univ. Dr.  Simona Sava
 • CP I Dr. Ciprian Fartușnic
 • Prof. Univ. Dr. Romiță Iucu-Bumbu
 • Prof. Univ. Dr.  Cătălina Ulrich Hygum