CERED 2019

Pentru a vă înscrie accesați formularul corespunzător opțiunii dvs.:
Formatul propunerilor și al prezentărilor CERED VI 2019

Simpozion

Acestea sunt organizate în sesiuni paralele, în funcție de tematicile abordate. În această secțiune se pot prezenta rezultate de cercetare pentru diseminare sau pentru a extinde cercetarea realizată și în alte zone ale țării.

În max. 1000 de cuvinte se prezintă conceptul cercetării și rezultatele obținute (titlul, perioada derulării cercetării, întrebarea de cercetare, metodologia folosită, eșantionul, maniera de prelucrare a datelor, principalele rezultate)

Workshop

Această secțiune cuprinde de teme de cercetare pe care doriți să le realizați în parteneriat cu alți colegi, concepte de cercetare de rafinat în echipe lărgite, interuniversitare.

Aplicația pentru această categorie constă într-un rezumat (600 de cuvinte), o secțiune de metode (400 de cuvinte), plus referințe pentru (400 de cuvinte).

Prezentare (Papers)

Prezentările durează 7-10 de minute, plus 5 minute pentru întrebări. Propunerea constă într-un rezumat (600 de cuvinte), o secțiune de metode (400 de cuvinte), concluzii (300 de cuvinte) și referințe (400 de cuvinte).

Vă sugerăm să încheiați prezentarea cu câteva întrebări pentru a stimula discuția după prezentare.

Prezentări idei de cercetare/proiecte de cercetare

Plecând de la conferințele EERA și pentru a vă pregăti deopotrivă pentru participarea și la conferințele lor, vă propunem același format ca cel agreat la nivel european. Este un format care antrenează publicul în discuție. Propunerile pentru acest tip de format se supun aceluiași proces de evaluare colegială ca toate celelalte.

Instrucțiuni generale pentru prezentarea ideilor de cercetare/proiectelor de cercetare

Acestea constau într-un format fix în care prezentatorii trebuie să pregătească 20 de slide-uri, care avansează automat la fiecare 15 secunde. Rezultatul este o prezentare rapidă și distractivă, care durează doar 5 minute.

Pentru a menține timpul, temporizatorul software-ului de prezentare trebuie setat astfel încât să afișeze fiecare diapozitiv timp de 15 secunde înainte de avansarea următorului diapozitiv. Imaginile sunt cheia acestor prezentări. Încercați să găsiți imagini care sunt ilustrații sau metafore ale punctelor dvs. cheie și / sau să utilizați cuvinte-ca-imagini.

Propunerea pentru acest tip de prezentarea constă într-un rezumat (600 de cuvinte), o secțiune de metode (400 de cuvinte), concluzii (300 de cuvinte) plus referințe (400 de cuvinte).

Poster

Posterele sunt prezentări grafice ale unui proiect de cercetare. Afișele trebuie imprimate în format A1 (594 x841 mm / 23,3 x33,1 in) în format portret / vertical.

Prezentarea constă într-un rezumat (600 de cuvinte), o secțiune de metode (400 de cuvinte), concluzii (300 de cuvinte) plus referințe (400 de cuvinte).