Workshop 2. Analiza statistică a relaţiilor de de mediere simplă și multiplă în SPSS și PROCESS

Workshop-ul are ca obiectiv prezentarea unor informații privind relațiile de mediere în cercetarea psihologică și educațională și exersarea practică privind analiza statistică a relațiilor de mediere prin intermediul programului SPSS și PROCESS...